Χωρίς εικόνα

Κύπελλα Χίου (1945-2019)

09/01/2012 webadmin 0

Μετά την κατοχή, το 1945, στο πρωτάθλημα Χίου υπήρχαν δυο κατηγορίες, Αετός, Αστέρας, Λαιλαπας, Μικρασιατική στην Α’ και Όμηρος Καλλιμασιάς,